Hospodářská úprava lesů

 • kompletní zpracování lesních hospodářských plánů (LHP) a osnov osnov (LHO)
 • aktualizace platných LHP
 • vyhotovení lesnických map
 • odborné posudky
   

více

Odborná správa lesů

 • pravidelné kontroly stavu lesa
 • řešení kalamitních stavů
 • přebírání práce v lesích
 • nejmodernější datové i grafické vedení lesní hospodářské evidence (LHE) s propojením na digitální data LHP

více

Oceňování lesů

 • oceňování podle cenových předpisů
 • tržní oceňování výnosovou metodou
 • oceňování pro účely odnětí pozemků z lesa
 • řešení směn lesních pozemků
 • kompletní služby pří dědických řízeních a restitucích týkajících se lesů

více

Tvorba lesních hospodářských plánů a osnov.

Přebíráme povinnosti spojené s vlastnictvím lesa.

Zajišťujeme veškeré činnosti v lesním hospodářství.

Vše pod přímou kontrolou vlastníka lesa.

Zaručujeme maximální zhodnocení lesního majetku a pokrytí veškerých nákladů z výnosů lesního hospodářství při vyrovnaném a citlivém hospodaření.

Strategie a filozofie firmy ING-FOREST s.r.o. je založena na těchto bodech: Slušné a zodpovědné chování a jednání vůči všem klientům založené na základních morálních principech. Důsledné dodržování platných zákonů České republiky... pokračovat na stránku o nás.