Licence:

  • Licence k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování žadateli – právnické osobě: ING-FOREST s.r.o.  ze dne 24.9.2014 vydaná Ministerstvo zemědělství č.j.: 67601/2014-MZE-16212 [ke stažení]
  • Licence ke zpracování lesních hospodářských plánů (LHP) a lesních hospodářských osnov (LHO) ze dne 14.5.2006 vydaná Krajským úřadem Královehradeckého kraje pod č.j. 6577/ZP/2007-Vi. (Ing. Vladimír Flídr) [ke stažení]
  • Licence k výkonu funkce odborného lesního hospodáře ze dne 16.2.2004 vydaná odborem životního prostředí ve Dvoře Králové nad Labem č.j.: OŽP/4219-04/2495-04/sed [ke stažení]
  • Osvedčení II.stupně č.j.: UKZUZ 096014/2014 o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Ing. Vladimír Flídr) [ke stažení]
  • Jmenování krajským soudem v Ostravě, č.j. Spr 5006/07 ze dne 10.1.2008, pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady lesních pozemků, lesních porostů a škod na lesních porostech (Ing. Michal Macfelda). [ke stažení]
  • Licence k výkonu činnosti odborného lesního hospodáře č.j.: SMOL/225716/2014/OZP/PKZ/Skr ze dne 29.10.2014 (Michal Macfelda) [ke stažení]
  • Licence ke zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov č.j.: KUOK 107275/2015 ze dne 9.12.2015 (Michal Macfelda) [ke stažení]
  • Licence ke zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov č.j.: 32528/ZP/2015-KI ze dne 21.12.2015 (ING-FOREST s.r.o.) [ke stažení]

Právní forma podnikání:

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

Název: ING-FOREST s.r.o.

Obchodní rejstřík: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou oddíl C, vložka 32105 ze dne 19.10.2011.
Zaměření: Kompletní správa lesů
Číslo účtu: 2200391260/2010, FIO Banka

IČ: 241 70 852,
DIČ: CZ24170852, Plátce DPH