Strategií a filozofií firmy ING-FOREST s.r.o. je založena na těchto bodech:

  1. Slušné a zodpovědné chování a jednání vůči všem klientům založené na základních morálních principech
  2. Důsledné dodržování platných zákonů České republiky
  3. Důsledné trvání na zásadě, že ústní dohoda = dohoda písemná
  4. Stávajícím i novým zákazníků nabídnout vždy konkurenční a alternativní řešení s cílem minimalizace nákladů se zachováním maximální míry užitku
  5. Prohlašujeme, že nejsme a nebudeme členy žádného zájmového a profesního uskupení, veškeré nabízené služby jsou vždy  a za všech okolností kalkulovány dle skutečných možností firmy ING-FOREST s.r.o. a nepodléhají tak v žádném případě jakýmkoliv zákulisním dohodám
  6. Na případné nekalé praktiky zadavatelů a  konkurence, zejména v oblasti výběrových řízení a veřejných zakázek, budeme vždy upozorňovat a tím podporovat kulturu a kultivovanost podnikatelského prostředí v České republice