Ceník oceňování

  • do 3 ha – 1 500 – 3 000 Kč + náklady
  • 3 – 10 ha – 3 000 – 6 000 Kč + náklady
  • 10 – 100 ha – 15 000 – 40 000Kč + náklady
  • 100 – 500 ha – 25 000 – 100 000 Kč + náklady
  • 500 < … – dle individuální domluvy

V rámci oceňování a auditů lesních majetků nabízíme nad rámec standardních postupů hospodářské úpravy ve spolupráci s firmou IFER-Monitoring and Mapping Solutions sortimentaci těžebního fondu prováděnou špičkovou technologií firmy IFER (tato technologie je běžně využívána při aukcích na stojato pro potřeby LČR a VLS), tento postup doporučujeme např. při stanovení průměrné prodejní ceny dříví, případně pro stanovení nájmu z lesa.

Ceny vyhotovení lesních hospodářských plánů (LHP) a lesních hospodářských osnov (LHO)

ceny_LHO_3-1

Ceny zpracovaného LHP se odvíjejí od roztříštěnosti majetku, požadavků zadavatele na zpracování a výstupy a od velikosti celku. Obecně lze konstatovat, že standardní LHP jsme schopni zpracovat za cenu současně platných dotací (tedy 300 Kč/ha), ale i za cenu nižší bez toho, aniž bychom snižovali požadovanou kvalitu. Naše technologie s využitím terénních tabletů, GPS a dalších přístrojů obecně umožňuje dosáhnou snížení ceny oproti ostatním technologiím v průměru o 25-30%. Pokud Vám někdo nabídne cenu za zpracování LHP, kontaktujte nás a my Vám garantujeme, že tuto nabídku jsme schopni snížit minimálně o dalších 15-20%!

Ceny zpracovaných LHO jsou závislé především na velikosti a roztříštěnosti osnov, dále také na specifičnosti požadovaných výstupů (u LHO je potřeba reagovat na značně rozdílné představy zadavatelů). Dlouhodobě dosahujeme nejnižších cen na trhu a zároveň špičkově provedeného venkovního popisu, přičemž dovedeme vyhovět nejrůznějším představám a požadavků zadavatelů – ovšem při respektování všech zákonných norem. Na vyžádání Vám rádi zašleme ukázky našich výstupů, případně jsme schopni Vám celou naši technologickou linku předvést a zároveň zodpovědět veškeré Vaše dotazy.

Ceník odborné lesní správy (OLH)

Cena je stanovena individuálně s ohledem na charakter  a stav  lesního majetku.
Vlastníkovy lesů zaručujeme maximalizaci zisků z lesů při vyrovnaném hospodaření a dodržení všech právních předpisů.
Proměříme, aktualizujeme a zhodnotíme stav lesního majetku a připravíme vlastníkovy  zdarma rozpočet hospodaření. Jsme schopni zadotovat stabilizaci zanedbaných a rozvrácených lesů tak, aby vlastník lesů nemusel na hospodaření v lesích nic doplácet.
Pokud máte pocit, že máte s Vaším lesem pouze starosti, nabízime Vám odkup Vašich lesů za bezkonkurenční cenu.

Máte dotaz k cenám?

Tel.: 499 621 860
Mob.: 604 685 100

ing-forest@ing-forest.cz